Team

IPTAMENI ATHENS Roster 2013

#NamePosition
2Ploutsis Spyros-Dalibor Goalie
3Efkarpidis Lazaros (A)Forward
34Tilios OrestisDefence
5Chatzigiannis Nikolaos (A)Defence
10Valsamas-Rallis AlexandrosForward
36Kasampoulis PavlosForward
19Kalyvas Georgios (C)Forward
21Kalyvas DimitrisForward
12Lybertos MariosDefence
31Kafouros IliasForward
14Souras DiogenisDefence
28Pachos IasonasForward
18Lambridis ThemistoklisForward
13Koufis IoannisForward
6Kouleles GeorgiosForward
9Ziakas IoannisDefence
23Iatridis PanagiotisDefence
8Tzitzis AggelosForward

IPTAMENI ATHENS Roster 2010

#NamePosition
5Chatzigiannis NikolaosDefence
3Efkarpidis LazarosDefence
23Iatridis PanagiotisDefence
21Kalyvas DimitrisForward
19Kalyvas Georgios (C)Forward
12Mantalios ChristosForward
13Koufis IoannisForward
36Kasampoulis PavlosForward
18Lambridis ThemistoklisForward
69Lembessis KostasDefence
8Pachos IasonasForward
14Souras DiogenisDefence
77Tilios OrestisDefence
10Valsamas-Rallis AlexandrosForward
9Ziakas IoannisDefence
6Kouleles GeorgiosForward
16Mateevitsi ViktorasForward
1Fiotakis GeorgiosGoalie
25Ploutsis Spyros-DaliborGoalie

 

IPTAMENI ATHENS Roster 2009

# NamePosition
2Apostolidis IgorForward
5Chatzigiannis NikolaosDefence
3Efkarpidis LazarosDefence
23Iatridis PanagiotisDefence
21Kalyvas DimitrisForward
19Kalyvas Georgios (C)Forward
4Kaminis FivosDefence
12Mantalios ChristosForward
13Koufis IoannisForward
18Lambridis ThemistoklisForward
69Lembessis KostasDefence
8Pachos IasonasForward
32Kafouros IliasForward
14Souras DiogenisDefence
77Tilios OrestisDefence
10Valsamas-Rallis AlexandrosForward
9Ziakas IoannisDefence
6Kouleles GeorgiosForward
33Melas NikolaosForward
16Mateevitsi ViktorasForward
1Fiotakis GeorgiosGoalie
25Ploutsis Spyros-DaliborGoalie

 

IPTAMENI ATHENS Roster 2008

#NamePosition
2Apostolidis IgorForward
5Chatzigiannis NikolaosΑμυνα
3Efkarpidis LazarosΑμυνα
23Iatridis PanagiotisΑμυνα
21Kalyvas DimitrisForward
19Kalyvas Georgios (C)Forward
4Kaminis FivosΑμυνα
12Kesidis ThanasisForward
13Koufis IoannisForward
18Lambridis ThemistoklisForward
69Lembessis KostasΑμυνα
8Pachos IasonasForward
24Papadopoulos NikolaosΑμυνα
14Souras DiogenisΑμυνα
77Tilios OrestisΑμυνα
10Valsamas-Rallis AlexandrosForward
9Ziakas IoannisΑμυνα
6Kouleles GeorgiosForward
36Kasampoulis PavlosForward
39Vlachos SakisForward
16Mateevitsi ViktorasForward
1Fiotakis GeorgiosGoalie
25Ploutsis Spyros-DaliborGoalie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* 5+2=?